Các mốc lịch sử từ 2011 - nay

Những ngày đầu mới thành lập đầy rẫy những thách thức chông gai. Song không vì thế mà ngăn trở được sự phát triển của Công ty.

Với tiêu chí đi đến tương lai từ những sự khác biệt mà qua một thời gian ngắn ngủi hoạt động, Sao Vàng VN đã vươn mình mạnh mẽ có tiếng vang trên thị trường trong và ngoài nước và luôn làm hài lòng những khách hàng đã tin tưởng tìm đến chúng tôi.