Nâng cấp sân bay Biên Hòa từ 4C lên 4E

(ĐN)- Ngày 24-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1485/QĐ-TTg sửa đổi quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sân bay Biên Hoà được nâng cấp từ 4C lên 4E.
Sân bay Biên Hoà được nâng cấp từ 4C lên 4E.

Cụ thể, Quyết định số 1485 sửa đổi Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-TTg (ngày 7-6-2023) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thay thế quy mô, cấp sân bay Cảng hàng không Biên Hòa tại mục 15 phần II Phụ lục I cấp 4C bằng cấp 4E; thay thế quy mô, cấp sân bay Cảng hàng không Biên Hòa tại mục 18 phần II Phụ lục II cấp 4C bằng cấp 4E.

Theo quy hoạch, sân bay quân sự Biên Hòa được quy hoạch thành sân bay quốc nội để khai thác lưỡng dụng với công suất khai thác đến năm 2030 là 5 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 đạt 10 triệu hành khách/năm.

Ngày 21-11 vừa qua, UBND tỉnh cũng đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng sân bay Biên Hòa. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư sân bay Biên Hòa, đảm bảo đầu tư có hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ gồm: thủ tục bàn giao đất quốc phòng; điều chỉnh cấp quy hoạch sân bay Biên Hòa; đề xuất các phương án giao thông kết nối và các khu phụ trợ sân bay Biên Hòa; cập nhật vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các thủ tục khác để đầu tư xây dựng sân bay Biên Hòa.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phạm Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *